Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

OFERTA

Windykacja wierzytelności i zastępstwo procesowe

Oferujemy naszym klientom pomoc w odzyskaniu zaległych należności. Odzyskujemy wierzytelności według klasycznych zasad:

  • monitoring wierzytelności zagrożonych przedawnieniem;
  • upomnienia oraz wezwania do zapłaty;
  • negocjacje spłaty – rozłożenie na raty, odstąpienie od odsetek, inne zabezpieczenia spłaty;
  •  nakazy zapłaty uzyskiwane w sądowych postępowaniach uproszczonych upominawczych i nakazowych,
  • wyroki uzyskiwane w spornych postępowaniach gospodarczych lub cywilnych

Oferujemy naszym klientom zastępstwo procesowe przed Sądami cywilnymi, gospodarczymi, pracy, administracyjnymi wszystkich szczebli.

Radcy Prawni Kancelarii posiadają ponad 10 letnie doświadczenie procesowe.

  • Prowadzimy sądowe procesy odszkodowawcze z zakresu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.
  • Prowadzimy sądowe procesy odszkodowawcze z zakresu szkód na osobie.

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841