Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

PRO PUBLICO-BONO

Zapraszamy Państwa do skorzystania z procedury „pro-publico bono” i przysłanie na kontakt Kancelarii Prawniczej Lex spraw, które dotyczą Państwa i ze względu na stopień skomplikowania i nadmierne koszty chcielibyście, aby zostały one objęte tą procedurą.

Poniżej przedstawiamy regulamin procedury „Pro-publico bono”

1. Co to jest patronat „pro-publico bono” ?
Kancelaria w przypadku skomplikowanych, lecz ciekawych spraw zgłaszanych przez osoby fizyczne, lub prawne może objąć je patronatem i poprowadzić te sprawy nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia, wyceniając jedynie koszty związane z ewentualnymi dojazdami prawników do Sądu i wysyłaniem pism .

2. Propozycja sprawy:
Każda z osób fizycznych lub osób prawnych, może złożyć wniosek do kancelarii o objęcie jej sprawy patronatem „Pro-publico bono”. Wniosek powinien zawierać okoliczności sprawy, oraz wymieniać dokumentację jaką posiada strona, a także zawierać krótkie uzasadnienie dlaczego sprawa powinna być prowadzona przez Kancelarię w tym trybie.

3. Decyzja:
Kancelaria przeanalizuje każdy przesłany wniosek, następnie biorąc pod uwagę kryterium skomplikowania sprawy, oraz kierując się subiektywnymi przesłankami, w tym koniecznością niesienia nieodpłatnej pomocy prawnej. Kancelaria podejmie decyzję o przyjęciu sprawy do prowadzenia i objęciu jej patronatem „pro-publico bono”

4. Zawiadomienie:
Każda z osób składająca do Kancelarii wniosek o objęcie jej sprawy patronatem „Pro-publico bono” zostanie powiadomiona o pozytywnej decyzji podjętej w jej sprawie przez Kancelarię.

Wiadomość proszę przesłać na adres email: sekretariat@lexkancelaria.pl

W treści wiadomości niezbędne jest podanie takich danych, jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841