Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

OFERTA

Prawo spółek handlowych, prawo pracy

Pomagamy naszym klientom zakładać Spółki prawa cywilnego i handlowego przygotowując dokumenty do ich rejestracji i dokonują w imieniu klienta wpisów w wymaganych przez prawo rejestrach

Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne Spółek prawa handlowego zakończone wykreśleniem Spółki z KRS .
Dokonujemy w imieniu Spółek wszelkich zmian wymaganych przez prawo w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Doradzamy w sprawach przekształceń Spółek osobowych w spółki kapitałowe.

Doradzamy w sprawie łączenia, podziału i przejęcia spółek.

Oferujemy pomoc prawną w tworzeniu oddziałów podmiotów zagranicznych w Polsce.

Prowadzimy Walne Zgromadzenia Spółek.

Prawo pracy
Przygotowujemy dla naszych klientów umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie.

Zabezpieczamy umowy w klauzule poufności oraz konstruujemy zakazy konkurencyjności.

Tworzymy regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy

Prowadzimy sprawy sądowe z zakresu naruszeń przez pracowników obowiązków pracowniczych.

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841