Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

Kancelaria prawa medycznego w Warszawie: Prawo medyczne

Reprezentujemy klientów indywidualnych w prowadzonych postępowaniach z zakresu wynagradzania szkód medycznych.

Błędy medyczne

Błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej) – błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny, błąd rokowań.

Zakażenia szpitalne, odmowa udzielenia pomocy, uszkodzenia okołoporodowe, pozostawienie ciał obcych w trakcie operacji, prawa pacjenta.

 • Pomagamy przygotować dokumentację medyczną,
 • Prowadzimy negocjacje przedsądowe z podmiotami leczniczymi,
 • Prowadzimy procesy sądowe o wynagradzanie szkody wyrządzonej przy leczeniu,
 • Pomagamy w egzekucji zasądzonych roszczeń.

Odszkodowania za błąd medyczny

Rodzaje odszkodowań jakie prawo polskie przewiduje dla pokrzywdzonego pacjenta:

 1. Odszkodowanie (jednorazowe świadczenie pieniężne pokrywające zwrot kosztów leczenia, zwrot wydatków, utracony dochód),
 2. Zadośćuczynienie (jednorazowe świadczenie pieniężne za doznaną krzywdę, ból fizyczny i psychiczny),
 3. Renta świadczenie periodyczne (renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu utraconych szans).

Prowadzimy obsługę prawną publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych i indywidualnych praktyk lekarskich.

 • Pomagamy negocjować kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • Tworzymy procedury prawne i dokumentację z zakresu działalności podmiotu,
 • Reprezentujemy klienta w sporach z Ubezpieczycielami,
 • Reprezentujemy podmioty przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841