Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

OFERTA

Prawo konsumenckie, prawo ubezpieczeń

Prawo konsumenckie
Zaskarżamy do sądu w imieniu klienta klauzule niedozwolone w umowach wzajemnych.
Prowadzimy sądowe postępowania skutkujące uznaniem postanowień wzorca umowy za niedozwolone.
Doradzamy w zakresie odpowiedzialność producenta za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzony do obrotu.

Prawo ubezpieczeń
Pomagamy naszym klientom uzyskiwać od firm ubezpieczeniowych odszkodowania związane z zawartymi polisami.

Ubezpieczenia komunikacyjne
OC – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu;
AC – Ubezpieczenie uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem na wskutek działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, działaniem osób trzecich;
NNW – Ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia majątkowe

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841