Kancelaria  Prawnicza  LEX


Radca  Prawny  Jolanta  Kołos-Jagiełło

OFERTA

Prawo cywilne i prawo spadkowe

Świadcząc obsługę prawną od wielu lat, zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej wagi pomocy negocjacyjnej jaka potrzebna jest naszym klientom przy zawieraniu umów, wobec powyższego radcy prawni kancelarii cyklicznie uczestniczą w szkoleniach negocjacyjnych, oferując Państwu bezpieczne i skuteczne narzędzie, jakim jest pomoc naszych prawników w projektowaniu i negocjowaniu dla Was umów.

Przygotowujemy dla naszych klientów projekty porozumień od niestandardowych umów o współpracę, umów dystrybucyjnych i umów wdrożeniowych po klasyczne umowy kodeksu cywilnego takie jak umowę agencyjną, umowę o dzieło, umowę dostawy, umowę dzierżawy, umowę najmu czy umowę sprzedaży ect.

Pomagamy skutecznie przed sądem rozwiązać umowy, które zostały zawarte na wskutek wadliwych oświadczeń woli strony takich jak oświadczenie złożone pod wpływem podstępu, błędu, groźby, dla pozoru .

Ponadto umożliwiamy naszym klientom skorzystania ze skargi paulińskiej w przypadku niewypłacalności dłużnika połączonej z jego świadomym działaniem prowadzącym do pokrzywdzenia wierzyciela .

Prawo spadkowe
Prowadzimy sądowe postępowania spadkowe, dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, sprawy o wydziedziczenie, sprawy o zachowek. Przyjmujemy zlecenia na przechowanie testamentu jak i nadzór nad wykonaniem testamentu.

Sekretariat tel. 503 967 084        email: sekretariat@lexkancelaria.pl
©Copyright Jolanta Jagiełło – Kancelaria Prawnicza Lex. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.ul. Kazimierzowska 43/11, 02-572 Warszawa / Mokotów, NIP: 8941025982, REGON: 930769841