LEX - Prawo medyczne Warszawa

Z wokandy sądowej ...

Prawo cywilne – Prawo umów

Kumulatywny zbieg uprawnień z rękojmi i gwarancji sprowadza się do możliwości dokonania przez kupującego wyboru jednego z dwóch reżimów odpowiedzialności sprzedawcy

więcej »

Z wokandy sądowej ...

Prawo Spółek - wniesienie aportu

Obowiązkiem Sądu jest jedynie kontrola zgodności wniesionego aportu z przepisem Art. 166 k.h.

więcej »

Z wokandy sądowej ...

Prawo Medyczne – odpowiedzialność cywilna ZOZ

[...] Jeżeli pozwany szpital twierdzi, że infekcja pochodzi z innych żródeł powinien to udowodnić

więcej »

Z wokandy sądowej ...

Prawo Spółek

Zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego dla pokrycia udziału w Spółce z o.o. nie powoduje nieważności umowy zawiązującej Spółkę.

więcej »

Z wokandy sądowej ...

Prawo Medyczne – odpowiedzialność cywilna lekarzy

Przekroczenie granic błędu sztuki lekarskiej - niedbalstwo

więcej »

Oferta

Kancelaria Prawnicza Lex przygotowała dla Państwa swoją ofertę współpracy.

więcej »